Kalender RadioMG Gjenbruken Om oss
Om oss
Verden for Kristus
Norsk Luthersk Misjonssamband ble startet i 1890, da noen unge kvinner i Bergen ble tent for misjon. I dag får tusenvis av mennesker hvert år møte Guds kjærlighet i ord og handling i Norge, og over hele verden.

Sandefjord begynte arbeidet i 1901.

-Fylles ut.
Kontakt oss
E-post - ole@hetles.no

Telefon - 90728696

Adresse - Peder Bogens gate 4B, 3238 Sandefjord

Gavekonto - 3000.58.27399 eller Vipps #715611